STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

Wczesna ocena przypadku może być pomocna w znalezieniu szybkiego i efektywnego kosztowo rozwiązania.

Aby zapobiec sporowi, zanim jeszcze dojdzie do jego powstania lub poprawić wyniki w konfliktach, których nie da się uniknąć, my

  • systematycznie analizować dotychczasowe spory,
  • określenie podobieństw, powtarzalnych wzorców, słabych punktów i potencjalnych usprawnień,
  • dostarczają konkretnych wskazówek, jak zapobiegać sporom i jak poprawić zarządzanie nimi,
  • dostarczają łatwych w realizacji, stopniowych ścieżek, które mogą być realizowane w każdym środowisku korporacyjnym lub instytucjonalnym,
  • przeprowadzić staranne planowanie strategiczne i jasno zdefiniować potencjalną alternatywę dla wyniku negocjacji (powszechnie nazywaną BATNA - "Best Alternative To Negotiated Agreement").