LITIGACJA

Prowadzimy sprawy krajowe i międzynarodowe, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi sądami i trybunałami. Nasi prawnicy rutynowo zajmują się złożonymi sprawami z zakresu sporów gospodarczych w różnych branżach i jurysdykcjach.

Kluczem do sukcesu w procesie sądowym jest opowiedzenie sprawy w sposób rozstrzygający i bezsensowny oraz pozostanie wiernym tej narracji przez cały czas trwania sprawy. Mając na uwadze tę ponadczasową prawdę, oferujemy naszym międzynarodowym klientom przemyślane i zorientowane na wyniki strategie procesowe.

Dzięki naszemu wielojurysdykcyjnemu podejściu - nasi adwokaci są dopuszczeni w czterech jurysdykcjach - jesteśmy również idealnie przygotowani do prowadzenia sporów przed międzynarodowymi sądami i trybunałami.