STRATEGISCH CONFLICTMANAGEMENT

Early Case Evaluation kan helpen bij het vinden van een snelle en kostenefficiënte oplossing.

Om een geschil te voorkomen voordat het zelfs maar ontstaat of om de uitkomst te verbeteren in conflicten die niet te vermijden zijn, hebben we

  • systematisch de geschillen uit het verleden te analyseren,
  • overeenkomsten, terugkerende patronen, kwetsbaarheden en potentiële verbeteringen te identificeren,
  • specifieke richtsnoeren te geven voor het voorkomen van geschillen en het verbeteren van het beheer ervan,
  • gemakkelijk te volgen, stapsgewijze doorloopmogelijkheden bieden die in elke bedrijfs- of institutionele omgeving kunnen worden geïmplementeerd,
  • een zorgvuldige strategische planning uit te voeren en het potentiële alternatief voor een onderhandeld resultaat duidelijk te definiëren (gewoonlijk BATNA genoemd - de "Best Alternative To Negotiated Agreement").